Translate

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

διαγωνίσματα ιστορίας Β' Γ/σίου ( 4 )

http://www.slideshare.net/Kats961/25-12247689
ΙΣΤΟΡΙΑΒ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 25 ∆ιαγωνίσµατα(από Προαγωγικές Εξετάσεις)               1
 ∆1Οµάδα Α΄1ον : Να ορίσετε σύντοµα τους παρακάτω όρους:«εικονοµαχία – σταυροφορίες – παιδοµάζωµα – αναγέννηση»2ον : Ν’ αντ...
 ∆2ΟΜΑ∆Α Α΄1.Ποιο ήταν το νοµοθετικό έργο του Ιουστινιανού και σε τι αποσκοπούσε;2.Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στις Σταυροφορ...
 να εµπορεύονται άνετα και όπως ήθελαν,χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα νόµισµα γιαδασµούς (κοµµέρκιον) και άλλους φόρους και να...
 ∆3ΟΜΑ∆Α Α΄1. Να εξηγήσετε τους όρους δήµοι, αιρέσεις, πρόνοια, κλέφτες-αρµατολοί.2. Πότε και πώς έγινε η πολιορκία και η Ά...
 4. Παρατηρώντας προσεκτικά την εικόνα ‘’ ο µαγικός χαρακτήρας τηςπεριβολής’’(σελ.91) να επισηµάνετε και να εξηγήσετε τους ...
 ∆4Α΄ ΟΜΑ∆ΑΑ1. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους ο Μ. Κων/νος αποφάσισενα ιδρύσει την Κων/πολη και να µεταφέρει σ’ ...
 « Είναι δύσκολο να υπερβάλει κανείς το κακό που έγινε στον ευρωπαϊκό πολιτισµό µετην Άλωση της Κων/πολης. Οι θησαυροί της ...
 ∆5ΟΜΑ∆Α Α1 α. Ποιο ήταν το νοµοθετικό έργο του Ιουστινιανού;β. Να γράψετε (στο φύλλο απάντησης) δίπλα σε κάθε αριθµό της σ...
 3. Η πολιτική των Κοµνηνών χαρακτηρίζεται ως ‘αριστοκρατικόςπατριωτισµός’. Να συγκρίνετε την εσωτερική πολιτική των Κοµνην...
 ∆6ΟΜΑ∆Α Α1. Για ποιους λόγους ο Κωνσταντίνος µετέφερε το διοικητικό κέντρο τηςαυτοκρατορίας από τη Ρώµη στη θέση του αρχαί...
 ∆7ΟΜΑ∆Α Α.1. Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τους Ισαύρους για να εισηγηθούν τηνεικονοµαχία;2. Να εξηγήσετε τους όρους: Σχίσµα ...
 στο κοινό συµφέρον [...].Αλλά η ύπαρξη πολλών µικροϊδιοκτητών προσφέρει µεγάλα οφέλη στο κράτος καθώςαυτοί πληρώνουν φόρου...
 ∆8Οµάδα Α1.Να αναφέρετε τους λόγους που υπαγόρευσαν την ίδρυση του νέουδιοικητικού κέντρου της αυτοκρατορίας στην ανατολή....
 ∆9ΟΜΑ∆Α Α1.Ο Μέγας Κωνσταντίνος µετέφερε την πρωτεύουσα της ρωµαικήςαυτοκρατορίας στο Βυζάντιο.Για ποιους λόγους υπαγορεύθ...
 ∆10ΟΜΑ∆Α Α’1.Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων : εικονοµαχία, δυνατοί,παιδοµάζωµα, Επαρχικόν Βιβλίον.2. Τι γνωρί...
 ∆11ΟΜΑ∆Α Α΄1. Να αντιστοιχίσετε τα περιεχόµενα  της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β   Α                 ...
 2. Να αναφέρετε εξωτερικούς και εξωτερικούς λόγους παρακµής καιπτώσης του Βυζαντίου. Ποιον από όλους αυτούς τους λόγους θε...
 ∆12ΟΜΑ∆Α Α1.α) Πώς είναι γνωστή η εξέγερση των δήµων του Ιπποδρόµου; Πως τηναντιµετώπισε ο Ιουστινιανός;β) Να αναφέρετε το...
 ∆13ΟΜΑ∆Α Α΄:1) Από ποιους λόγους υπαγορεύτηκε η απόφαση του Μ. Κωνσταντίνου ηίδρυση της Κωνσταντινούπολης;2) H στάση του Ν...
 ∆14Α΄ οµάδα.1.Να εξηγήσετε τους όρους: υγρό πυρ, φεουδαρχικό συµβόλαιο, Φαναριώτες,αναστήλωση εικόνων.2.α) Γιατί ο Ιουστιν...
 4.Παράθεµα:΄΄ Ο ειρηνικός χαρακτήρας των Ινδιάνων και η απάνθρωπη συµπεριφορά τωνκατακτητών΄΄.Ενώ οι Ινδιάνοι είχαν φιλικά...
 ∆15Α’ ΟΜΑ∆Α1ο α) Να αντιστοιχίσετε τον αυτοκράτορα µε το γεγονός   Α                     ΒΛέων Γ’ ...
 4ο) Με βάση την πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε ποιασηµασία είχε για το κράτος η διατήρηση και προστασία τ...
 ∆16ΟΜΑ∆Α Α΄.1. Να εξηγήσετε τους όρους: δήµοι, Επαρχικό Βιβλίο, σταυροφορίες,φεουδαρχικό συµβόλαιο.2. Ποιοι λόγοι επέβαλαν...
 β. Για ποιους λόγους ο θεµατικός στρατός ήταν περισσότερο αξιόµαχος καιαποτελεσµατικός από το µισθοφορικό στρατό.2. Ποια α...
 ∆17Α ΟΜΑ∆Α1. Τι ήταν τα θέµατα και τι γνωρίζουµε για τους κατοίκους τους και τοντρόπο διοίκησής τους;2. Για ποιους κυρίως ...
 Β ΟΜΑ∆Α1. Αξιοποιώντας ιστορικά στοιχεία να αναφερθείτε στη σχέση του Μ.Κωνσταντίνου µε την χριστιανική θρησκεία. Τι είδου...
 ∆18ΟΜΑ∆Α Α΄1. Να εξηγήσετε τους όρους: δήµος, θέµατα, παιδοµάζωµα, σταυροφορίες.2. Ποιοι λόγοι επέβαλαν τη µεταφορά της πρ...
 ∆19ΟΜΑ∆Α Α΄1) Συµπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τη σωστή απάντηση:Ι. Οι Χριστιανοί µπορούσαν να πιστεύουν ελε...
 4) Γιατί καθιερώθηκε η τελετή περιβολής; (Να απαντήσετε λαµβάνονταςυπόψη σας το ακόλουθο κείµενο)Η τελετή της περιβολήςΣτα...
 ∆20Οµάδα Α1. Για ποιούς λόγους ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε να ιδρύσει τηνΚωνσταντινούπολη;2. Ποιά µέτρα πήραν οι Μακεδό...
 Κείµενο 2: Κοινότητα και κατανοµή των φόρωνΗ οθωµανική διοίκηση δεν καθόριζε (µε εξαίρεση τον κεφαλικό φόρο και τη δεκάτηε...
 ∆21Α’ ΟΜΑ∆Α1. Ποιοι ήταν οι λόγοι µεταφοράς της πρωτεύουσας του Βυζαντίου από τη∆ύση στην Ανατολή;2. Ποιες ήταν οι συνέπει...
 ∆22ΟΜΑ∆Α Α1.Ποιοι λόγοι υπαγόρευσαν την απόφαση τησ µεταφοράς της πρωτεύουσαςαπό τη Ρώµη στο Βυζάντιο;2.Τι γνωρίζετε για τ...
 ∆23ΟΜΑ∆Α Α.1. Να εξηγήσετε τους όρους: Εγίρα, Ακρίτες, Εικονοµαχία, Θέµατα.2. Γιατί ο Κων/νος ο Μέγας επέλεξε να µεταφέρει...
 ∆24Α’ ΟΜΑ∆Α:1. Να αντιστοιχίσεις τις Συνόδους στη στήλη Α΄ µε όσα αναφέρονται στηστήλη Β΄:    Α            ...
 Β΄ ΟΜΑ∆Α.1. Για ποιους λόγους ο Μ. Κωνσταντίνος αποφάσισε να ιδρύσει τηνΚωνσταντινούπολη ως νέο διοικητικό κέντρο της αυτο...
 ιστορία β' γυμνασίου (25 διαγωνίσματα)