Translate

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Pfff !! LES VERBES...3o Δημ. Σχ. Πολυγύρου.                                                           les pronoms personnels sujetsLes verbes en -er    aimer, travailler

                                    αγαπώ,    δουλεύω σ

   την κατάφαση και στην άρνηση.
VERBE AIMERVERBE AIMER NEGATIF                           
VERBE TRAVAILLER VERBE TRAVAILLER NEGATIF